Villkor för abonnemang

Hanteringspaket

* För våra hanteringspaket har vi inga bindningstider. Om du säger upp tjänsten gäller 3 månaders uppsägningstid från det datum då    avtalet sägs upp.

Hosting

* Vi har inga bindningstider för våra webbhotellstjänster. Webbhotellet betalas antingen månads- eller årsvis. Redan påbörjat avtal    återbetalas ej och kan fortsätta nyttjas under avtalstiden. Uppsägning ska ske senast 3 dagar (72 timmar) innan förnyelse. Om    uppsägning inkommer senare påbörjas automatiskt en ny avtalsperiod.

Serviceavtal

* Vi har inga bindningstider för våra serviceavtal. Serviceavtalet betalas månadsvis och vid uppsägning av tjänsten gäller 3 månaders    uppsägningstid från det datum då avtalet sägs upp. Kostnad för redan påbörjat kvartal återbetalas ej.